Vi skapar möjligheter

Finansiella- och bokföringstjänster genom digitala eller fysiska möten. Vi hjälper till med allt ekonomiarbete i ditt företag. Från din dagliga redovisning och löpande bokföring till bokslut, årsredovisning och deklaration.

Vi skapar möjligheter

Finansiella- och bokföringstjänster genom digitala eller fysiska möten. Vi hjälper till med allt ekonomiarbete i ditt företag. Från din dagliga redovisning och löpande bokföring till bokslut, årsredovisning och deklaration.

Redovisning

Löpande redovisning där du får en engagerad redovisningskonsult som ger dig personlig kontakt/service i kombination med smarta tekniska lösningar.

Bokföring

Skippa vardagsstressen och låt oss ta hand om din bokföring. Vi tar hand om fakturor, kvitton och alla typer av underlag verksamheten producerar.

Bokslut

Vi ser till att ditt bokslutslutsarbete hanteras korrekt och effektivt, samt hjälper till att upprätta årsredovisning, skatteberäkning och deklaration.

Budgetarbete

Vi guidar dig i arbetet med att sätta upp en tydlig budget med anpassade omsättningsmål, kostnadsbesparingar och nyckeltal som du vill följa upp.

Rapportering

Optimera din verksamhet med månatliga rapporter. Vi hjälper dig att sammanställa ditt utfall i förhållande till budget och hålla koll på eventuella avvikelser.

Rådgivning

Som din personliga redovisningskonsult finns vi alltid tillgängliga för rådgivning inom såväl redovisning och rapportering som utveckling och effektivisering.


Redovisning

Löpande redovisning där du får en engagerad redovisningskonsult som ger dig personlig kontakt/service i kombination med smarta tekniska lösningar.

Bokföring

Skippa vardagsstressen och låt oss ta hand om din bokföring. Vi tar hand om fakturor, kvitton och alla typer av underlag verksamheten producerar.

Bokslut

Vi ser till att ditt bokslutslutsarbete hanteras korrekt och effektivt, samt hjälper till att upprätta årsredovisning, skatteberäkning och deklaration.

Budgetarbete

Vi guidar dig i arbetet med att sätta upp en tydlig budget med anpassade omsättningsmål, kostnadsbesparingar och nyckeltal som du vill följa upp.

Rapportering

Optimera din verksamhet med månatliga rapporter. Vi hjälper dig att sammanställa ditt utfall i förhållande till budget och hålla koll på eventuella avvikelser.

Rådgivning

Som din personliga redovisningskonsult finns vi alltid tillgängliga för rådgivning inom såväl redovisning och rapportering som utveckling och effektivisering.

Personlig redovisning

Personlig kontakt med en redovisningskonsult att bolla löpande frågor och smarta lösningar med. En resurs med värdefull kompetens och erfarenhet inom redovisningens alla områden.

info@accountable.se —
+46 707 73 71 76 —

Personlig redovisning

Personlig kontakt med en redovisningskonsult att bolla löpande frågor och smarta lösningar med. En resurs med värdefull kompetens och erfarenhet inom redovisningens alla områden.

info@accountable.se —
+46 707 73 71 76 —
info@accountable.se —
+46 707 73 71 76 —